Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. En del tjänster kräver inloggning.

Ladda ner filer

På webbplatsen används filformatet pdf. För att kunna ta del av informationen i pdf-filer krävs att du laddar ner Adobe Reader, som är gratis programvara.

Pdf: Adobe Acrobat Reader för Windows, Mac och Linux

Ändra textstorleken

Textstorleken kan i de flesta moderna webbläsare ändras genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Det går också att ändra textstorlek i webbläsarens meny ”Visa” och sedan ”Textstorlek” alternativt ”Zoom”.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

JavaScript

Webbplatsen använder funktionen JavaScript i formulär för att förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är avgörande för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Postadress: Enheten för Antagning förskola och skola
753 75 UPPSALA

Epost: Antagning förskola

Telefon: 0771 727 001

Epost: Antagning grundskola

Telefon: 0771 727 001


Uppgifter om kommunen

Postadress: Utbildningsförvaltningen
735 75 UPPSALA

Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: Utbildningsförvaltningen

Organisationsnummer: 212000-3005

På webbplatsen används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av Cookies:

  1. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookie försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionscookies. De används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionscookies måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Hantering av personuppgifter

Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att administrera och handlägga ansökningar om plats i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet. Detta innefattar även ansökan om byten och uppsägningar samt administration av barnomsorgsavgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse och myndighetsutövning enligt skollagen.

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. IST är personuppgiftsbiträde och svarar för den tekniska hanteringen av personuppgifterna i systemet. Som personuppgiftsbiträde har IST skyldigheter som säkerställer att hanteringen hos dem följer dataskyddsförordningen.

Uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan därmed komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782). Behandlingen av personuppgifter kan också ligga till underlag för framställning av statistik.

Läs mer om dina rättigheter om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

Nå dataskyddsombudet genom att maila dataskyddsombud@uppsala.se

Regler och villkor för e-tjänsten

Genom användandet av e-tjänsten accepterar och godkänner användaren att:
- personuppgifter lagras och behandlas enligt ovan.
- inte lämna sina användareuppgifter vidare till annan person.
- omedelbart anmäla misstankar om att kontot används av annan person.
- handlingar och åtgärder som sker som inloggad i systemet är juridiskt bindande på samma sätt som en underskriven handling.
- uppgifter som lämnas skall vara sanningsenliga.
Användaren förbinder sig även att vid godkännande av placering i förskola eller skolbarnsomsorg:
- betala avgift enligt vid varje tillfälle gällande regler.
- följa uppsägningstider och betala avgift även under uppsägningstiden.
- följa övriga av kommunens regler och avgifter gällande förskola och skolbarnsomsorg.

Läs kompletta regler för förskola och skolbarnsomsorg