Sök förskola, skola och fritids i Uppsala kommun

Information gällande erbjudanden om placeringar till förskola i januari 2019

2018-09-21
Vi arbetar fortsatt med kvalitetssäkring av underlagen i samband med placeringsomgången för januari.
Osäkerheterna kring dessa gör att vi valt att senarelägga arbetet en vecka. Vår förhoppning är att kunna fullfölja placeringsomgången 25/9 och gå ut med erbjudanden i så nära anslutning till det datumet som möjligt.

Resursplanering och antagning - förskola

Val av förskola och pedagogisk omsorg

Från och med den 1 augusti gäller nya antagningsprinciper för förskola och familjedaghem.

På www.uppsala.se kan du läsa om de nya antagningsprinciperna

Se film om hur du söker plats på förskola och familjedaghem från och med 1 augusti 2018Här kan du logga in för förskola, grundskola och fritidshem och

  • se aktuella placeringar
  • åtgärda ärenden
  • byta eller säga upp en plats
  • ändra kontakt- och inkomstuppgifter

Om du ska flytta till Uppsala kommun och saknar konto i eBarnUngdom söker du plats utan att logga in. Börja med att klicka på förskoleverksamhet, förskoleklass eller grundskola eller fritidshem eller fritidsklubb i menyn ovan.

Läs om grundskola, förskoleklass och fritids på uppsala.se

  

Glömt lösenord/användarnamn