Sök förskola, skola och fritids i Uppsala kommun

Skolval 2018
Mellan 14 och 26 mars kunde vårdnadshavare göra ett omval i skolvalet inför höstterminen 2018, genom att registrera en ansökan om byte av skola. I april meddelas besked om byte, antingen genom erbjudande om plats eller avslag.

--------

Logga in för att

  • se aktuella placeringar
  • åtgärda ärenden
  • byta eller säga upp en plats
  • ändra kontakt- och inkomstuppgifter

Om du ska flytta till Uppsala kommun och saknar konto i eBarnUngdom söker du plats utan att logga in. Börja med att klicka på förskoleverksamhet, förskoleklass eller grundskola eller fritidshem eller fritidsklubb i menyn ovan.

Läs om förskola och familjedaghem på uppsala.se
Läs om grundskola, förskoleklass och fritids på uppsala.se

  

Glömt lösenord/användarnamn