Välkommen!

Du kan titta på utbudet och göra anmälan utan att logga in, välj flik ovan. För övriga tjänster krävs inloggning.

Förskoleverksamhet
För att få plats i förskoleverksamhet måste barnet ha fyllt ett år.
Du kan göra din anmälan tidigast när ditt barn är en månad gammal.

Förskoleklass och grundskola
Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med det år de fyller sex år.
Från och med höstterminen det år barnet fyller sju år gäller skolplikt.

Fritidshem/fritidsklubb
Fritidshem kan erbjudas barn från förskoleklass till och med årskurs 6. För barn från årskurs 4 finns fritidsklubb.

Skolvalet 2017
Skolvalet 2017 är öppet 11-31 januari.
Läs om skolvalet


Logga in med användaruppgifter   

Glömt lösenord/användarnamn