Sök förskola, skola och fritids i Uppsala kommun

Logga in för att

  • önska plats i skolvalet
  • se aktuella placeringar
  • åtgärda ärenden
  • byta eller säga upp en plats
  • ändra kontakt- och inkomstuppgifter

Om du ska flytta till Uppsala kommun och saknar konto i eBarnUngdom söker du plats utan att logga in. Börja med att klicka på förskoleverksamhet, förskoleklass eller grundskola eller fritidshem eller fritidsklubb i menyn ovan.

Läs om förskola och familjedaghem på uppsala.se
Läs om grundskola, förskoleklass och fritids på uppsala.se

Skolvalet
Du som fått en inbjudan till skolvalet ska logga in för att önska skola. Skolvalet 2017 är öppet 11-31 januari.
Läs om skolvalet på uppsala.se