Sök förskola, skola och fritids i Uppsala kommun

Du kan söka plats utan att logga in, välj flik ovan.

Logga in för att

  • se aktuella placeringar
  • åtgärda ärenden
  • byta eller säga upp en plats
  • ändra kontakt- och inkomstuppgifter

Förskoleverksamhet
Läs mer om förskola och familjedaghem

Förskoleklass och grundskola
Läs mer om grundskola och förskoleklass

Fritidshem/fritidsklubb
Läs mer om fritidshem och fritidsklubbar

Skolvalet 2017
Skolvalet 2017 är öppet 11-31 januari.
Läs om skolvalet